Share

Stappenplan: er brand 1 lampje niet

Stap 1: Begin met het verwijderen van het lampje, gaat het lampje bij het verwijderen branden? Maak dan de contacten schoon. Is de draad van de lamp nog intact? Heeft u geen reservelamp? Gebruik desnoods een van de andere lampjes.
Stap 2: Controleer of er spanning staat op de desbetreffende pool op de stekkerdoos van de auto. Maak het contact schoon en controleer nogmaals.
Stap 3: Controleer of de aansluitdraad in de stekker goed aangesloten is en maak de stekkercontacten schoon. Buig eventueel voorzichtig de 4 delen van het contact iets naar buiten.
Stap 4: Controleer of er spanning staat op de aansluiting van de lamp en controleer of de massa (min of -) niet onderbroken is. Repareer eventueel de aansluitkabel.

Stappenplan: er branden meerdere lampjes niet

Stap 1: Controleer of er spanning op de pool staat op de stekkerdoos van de auto. Maak het contact schoon en probeer het hierna nogmaals.
Stap 2: Controleer of de aansluitdraad in de stekker goed aangesloten zit en maak de stekkercontacten goed schoon. Buig voorzichtig de 4 delen van het contact iets naar buiten.
Stap 3: Controleer de kabels die vanaf de dissel van de aanhangwagen naar de achterkant van de aanhangwagen lopen. Controleer de kabel op beschadigingen, breuken. Let vooral op eventuele oude reparaties met kroonsteentjes en kijk of de kabel niet is geknikt of geklemd. Mocht dit het geval zijn, dan dient u de kabel te vervangen.