Share

Gelijkvormigheidsattest

Een gelijkvormigheidsattest of ‘certificaat van overeenstemming’ of ‘Certificate of conformity’ (COC) is een document van de autofabrikant.

Origineel gelijkvormigheidsattest

De voertuigfabrikant vraagt voor elk nieuw type voertuig een typegoedkeuring aan bij een goedkeuringsinstantie van een lidstaat van de Europese Unie. Met die goedkeuring kan hij dat type in serie produceren. Voor elk geproduceerd voertuig levert hij aan de koper een ‘certificaat van overeenstemming’ af. Dat certificaat bewijst dus dat het voertuig werd geproduceerd volgens de bepalingen van de typegoedkeuring en dat het dus op het ogenblik van de productie aan alle regelgevingen voldoet. Op het gelijkvormigheidsattest (COC) staat een goedkeuringsnummer dat naar die typegoedkeuring verwijst. Voor België beginnen die nummers met e6.

Duplicaat van een gelijkvormigheidsattest

De autofabrikant is de enige die een duplicaat van een gelijkvormigheidsattest (COC) mag afleveren.
Als de autofabrikant niet meer bestaat, is er speciale procedure.

 

Een nieuw gelijkvormigheidsattest aanvragen voor uw aanhangwagen?

Verzamel deze 5 documenten voor uw aanvraag

  1. verklaring op eer (dat het u gelijkvormigheidsattest kwijt bent)
  2. kopie van de identiteitskaart
  3. kopie van het inschrijvingsbewijs van het voertuig
  4. kopie van het keuringsbewijs van het voertuig
  5. foto van het identificatieplaatje (merk / type / chassisnummer / PVGnummer)

ofwel deze 3 documenten

  1. kopie van de identiteitskaart
  2. foto van het identificatieplaatje (merk/type/chassisnummer/PVGnummer)
  3. origineel attest van verlies van het certificaat van gelijkvormigheid (afgeleverd door de politie). In sommige politiezones reikt men geen attest van verlies voor gelijkvormigheidsattest meer uit. In dat geval moet men de bovenstaande reeks van 5 documenten opsturen.

 

Vragen over het aanvragen van een gelijkvormigheidsattest?

Voor vragen over de homologatie van voertuigen en voertuigonderdelen, het gelijkvormigheidsattest, validaties… kunt u terecht bij:

Cel Homologatie (Afdeling Vlaams Huis voor de Verkeersveiligheid):  homologatie.voertuigen@mow.vlaanderen.be.

bron: www.vlaanderen.be, 24/10/2018