Share

Wetgeving

Verkeersovertreding

Algemeen

Als je ter plaatse door de politie aangesproken bent, zeggen ze je wel of je een boete krijgt of dat je er met een waarschuwing vanaf komt. Je begrijpt wel dat bij een groot aantal overtredingen geen waarschuwing past en dat er enkel met een boete kan/zal opgetreden worden. Binnen een termijn van twee weken zal je, desgevallend, een kopie krijgen van het proces-verbaal waarin vermeld staat wie het heeft vastgesteld, wat de overtreding is, wat de politiemensen hebben vastgesteld, …

Hoelang moet ik wachten op mijn overschrijving ?

Heb je een proces-verbaal in de bus gekregen waarop het te betalen bedrag reeds vermeld staat dan volgt de overschrijving een twee- a drietal weken nadat je de kopie van het PV ontvangen hebt. Duurt het langer dan neem je best even contact op met de verkeersdienst. Houd wel het PV-nummer bij de hand om de opzoekingen te versnellen.

Ik ga akkoord met de overtreding:
Ik heb een kopie van een proces-verbaal ontvangen waarin vermeld staat welke overtreding de politie heeft vastgesteld. In de meeste gevallen zal je een onmiddellijke inning ontvangen. Dit kan je zien als het proces-verbaalnummer begint met de cijfercode “TG.98”. Ook staat er onderaan het te betalen bedrag vermeld. Als er bij het afschrift van het proces-verbaal een antwoordformulier steekt, dien je dit enkel terug te sturen indien je niet akkoord bent met de vermelde overtreding. Begint het nummer van het proces-verbaal echter met een ander cijfer, dan bekijk je best of er een antwoordformulier bijzit dat wel teruggestuurd moet worden. Twijfel je echter, dan neem je best contact op met de politiedienst die het proces-verbaal opgesteld heeft.

Ik ga niet akkoord met de overtreding:
Je kreeg een kopie van een proces-verbaal toegestuurd waarbij je niet akkoord gaat met de vermelde vaststellingen. In dat geval dien je het bijgevoegd antwoordformulier in te vullen en ondertekend terug over te maken aan de politiedienst die de vaststellingen verrichtte. Je kan ook een brief opstellen om het uit te leggen. Als blijkt dat je niet ingaat op eventuele voorgestelde betalingen of als je, op jouw antwoordformulier vermeldt dat je niet wenst in te gaan op een minnelijke schikking, dan wordt het proces-verbaal en jouw antwoordformulier overgemaakt aan het parket van de procureur des Konings die dan zal beslissen of je al dan niet vervolgd wordt.

 

Bron: www.lokalepolitie.be, 15/04/2016

Laatst bijgewerkt: 15/04/2016