Share

Wetgeving

Verzekeren van de aanhangwagen

Wettelijke bepaling

Onze wet bepaalt dat motorrijtuigen, en daaraan gelijkgestelde aanhangwagens, die zich in België op de openbare weg willen begeven, alleen kunnen worden toegelaten mits hun burgerlijke aansprakelijkheid is gedekt door een verzekeringsovereenkomst auto.

Wettelijke vereisten

De verplichting om je aanhangwagen te verzekeren is afhankelijk van de maximaal toegelaten massa (= MTM)

Het is wel aangeraden steeds je verzekeraar voorafgaand in te lichten bij iedere gewijzigde situatie van je auto, dus ook wanneer u (een eerste maal) een aanhangwagen huurt of aankoopt voor jouw voertuig (indien dit nog niet zo was).

Aansluitend op de Belgische wet van 21 november 1989 over de verplichte aansprakelijkheidsverzekering van motorrijtuigen, werd in het Koninklijk Besluit van 19 oktober 1995 gedefinieerd dat

De aanhangwagens die aan onderstaande voorwaarden voldoen worden niet gelijkgesteld met een motorrijtuig :

  • aanhangwagen MTM maximaal 500 kg
  • uitsluitend bedoeld voor folkloristische manifestaties
  • landbouw– en werfaanhangwagens
  • indien voor korte periode in België rijdend en niet toebehorend aan personen die hier verblijven
  • aanhangwagens van een toeristische trein
  • voor transport tussen laad– en loskaaien, opslagplaatsen, loodsen en magazijnen gelegen binnen de zee– of rivierhavens

Het is dus uit bovenstaande vereisten af te leiden dat u geen BA auto-verzekering dient af te sluiten voor een aanhangwagen met MTM 500 kg.

Wat zijn ‘ aan motorrijtuigen gelijkgestelde aanhangwagens ’ ?

Dit zijn aanhangwagens die speciaal gebouwd zijn om aan een motorrijtuig te worden gekoppeld, met het oog op het vervoer van personen of zaken. Voorbeelden hiervan zijn de alledaagse ongeremde of geremde remorque, caravan, paardentrailer, landbouw– & bosbouwtrekkers op wielen, opleggers,…

Aanhangwagen MTM >500 kg

In dat geval wordt de aanhangwagen gelijkgesteld met een motorrijtuig en moet je deze verzekeren voor de burgerlijke aansprakelijkheid. Overwegend kun je deze laten opnemen in je huidige polis. In dat geval wordt de aanhangwagen toegevoegd aan je groene kaart. Mogelijks dient wel een bijpremie betaald te worden.

Voor een aanhangwagen MTM 750kg (ongeremd) is het meestal zo dat de extra verzekering hiervoor gratis is, afhankelijk van uw verzekeraar.

Aanhangwagen MTM >750 kg (geremd)

In het geval van een aanhangwagen met een MTM die boven de 750 kg gesteld is bent u verplicht deze te verzekeren.

Gekoppelde aanhangwagen?

Zodra een aanhangwagen aan een trekkend voertuig wordt gekoppeld, dan is het de verzekering van het trekkend voertuig die de dekking op zich neemt, ongeacht het gewicht van de aanhangwagen

Losstaande of niet-aangekoppelde aanhangwagen

Is de aanhangwagen losgekoppeld, dan moet deze zelf voorzien in de dekking burgerlijke aansprakelijkheid, voor zover je daartoe verplicht bent.

MTM < 500 kg:  de BA familiale verzekering dekt (als het om privé gebruik gaat) of de verzekering BA Onderneming (als het om professioneel gebruik gaat) de schade. Als u geen van beide verzekeringen hebt, moet u zelf alle schade vergoeden.

MTM 500-750 kg: het is meestal de BA-verzekering van het trekkend voertuig, echter moet u oppassen daar sommige verzekeraars op de hoogte dienen gebracht te worden vanaf een MTM 500 kg.

MTM > 750 kg: de aanhangwagen heeft een eigen Q-nummerplaat en u heeft een specifieke verzekering nodig voor als het voertuig niet gekoppeld is.

Ik heb reeds een omnium-, bijstand- en rechtsbijstandverzekering voor mijn auto

De omnium en de mini-omniumverzekering van uw auto zijn meestal niet van toepassing voor uw aanhangwagen. Aanvullende verzekeringen zoals de pechbijstand en de rechtsbijstand gelden meestal wel voor de aanhangwagen.

De voorwaarde hiervoor is dat de aanhangwagen:

  • minder weegt dan 500 of 750 kg (afhankelijk van de verzekeraar)
  • vermeld is in de bijzondere voorwaarden van uw verzekeringscontract
  • voortgetrokken wordt door het voertuig vermeld in dezelfde bijzondere voorwaarden.

Nederland

De WA-verzekering kunt u afsluiten bij een verzekeringsmaatschappij. Dit moet wel een verzekeringsmaatschappij zijn die in het verzekeringsregister van de RDW kan registreren. Dit betekent meestal dat het een Nederlandse maatschappij moet zijn.

Bronnen: www.verzekeringen.bewww.pv.be