Share

Wegcode – Frankrijk

Nieuw!

Lage emissie zones in Frankrijk: www.certificat-air.gouv.fr

Snelheidslimieten

[table caption=”Maximale snelheid in Frankrijk” width=”600″ colwidth=”250|150|150″ colalign=”left|center|center”]
Omgeving,Auto,Auto + aanhangwagen
Binnen bebouwde kom,50,50
Buiten bebouwde kom,90 / 80(a),90
Wegen met 4 rijstroken,110 / 100(a),110 / 100(b)
Autosnelweg,130 / 110(a),130 / 110(b)
[/table]

(a) In geval van regen of andere precipitatie

(b) De MTM van het trekkende voertuig is hoger dan 3500 kg en de MTM van de combinatie trekkende voertuig met aanhangwagen is begrepen tussen 3500 kg en 12000 kg

Bij decreet van 04/12/1992 betreffende de snelheid van de voertuigen bij mist, regen of sneeuw, in geval van zichtbaarheid van minder dan 50m, zijn de maximaal toegelaten snelheden verlaagd tot 50 km/u op het volledige wegen- en autosnelwegennet.

Circulatie

Het is verboden voor elk voertuig van meer dan 3,5 ton of meer dan 7 meter

  • voorbij te steken of van file te veranderen als de weg geheel of gedeeltelijk met sneeuw of rijmplekken bedekt is;
  • de voertuigen van de winterdiensten in actie (sneeuw ruimen of zout strooien) voorbij te steken;
  • andere rijstroken dan de twee rechts gelegen rijstroken op een drievaksbaan of meer in dezelfde richting, tenzij om van richting te veranderen

Verplichte ethylo-test sedert 01/07/2012

Een Decreet van 28/02/2012 laste in de Franse wegcode een artikel in waarbij elke chauffeur van een motorvoertuig, met uitzondering van een cyclomotor, een ongebruikte ethylo-test bij zich moet hebben welke onmiddellijk beschikbaar is.
De bestuurders van voertuigen uitgerust met een alcolock, worden beschouwd aan deze verplichting te voldoen.
De maatregel wordt van kracht op 01/07/2012. Het niet bezitten van een ethylotest zal worden beboet vanaf 01/03/2013.
De ethylotest voor eenmalig gebruik moet aan de Franse normen NF X 20-702 voldoen.

GPS-Radar of Radar-detectors

Het bezit en gebruik van elke vorm van flitslocatiesignalisatie in Frankrijk is verboden.
Dit verbod omvat alle toestellen (navigatiesystemen, laptop, PDA, mobiele telefoons,…) die waarschuwen voor mobiele en vaste radars en kan worden bestraft met een boete tot € 1.500.

Bij sommige GPS-toestellen kan deze functie uitgeschakeld worden, maar er zijn er ook waarin deze plaatsen vast worden aangegeven. De producenten van deze GPS-toestellen krijgen momenteel de kans om hun software aan te passen, zodat de eigenaars een update kunnen uitvoeren. Hierbij worden de flitslocaties vervangen door “gevaarlijke zones”, waar de verkeerssituatie anders is en er ook meer kans is op controles. Ook bij Coyote-systemen werd deze software-update reeds uitgevoerd. Deze zijn dus in Frankrijk niet verboden.

Panne – ongeval

Het reflecterend hesje en de gevarendriehoek moeten sinds 01/07/2008 verplicht aanwezig zijn in alle voertuigen die in Frankrijk rijden.

Vanaf 01/10/2008 moeten defecte voertuigen aangegeven worden door zowel de 4 richtingaanwijzers als door de gevarendriehoek. Bovendien moet de chauffeur een veiligheidsvestje dragen wanneer hij het voertuig in noodgevallen verlaat. Te noteren dat dit vestje zich steeds binnen handbereik van de chauffeur moet bevinden.
Inbreuken op deze bepalingen zijn overtredingen van klasse 4 die tot een boete van maximum € 750 kunnen leiden.

Veiligheidsafstand

Een regeringsdecreet van 23/11/2001 bepaalt de afstanden die nageleefd moeten worden tussen de voertuigen. De onderstaande punten zijn te onthouden:

De afstand wisselt volgens de snelheid. De veiligheidsafstand stemt overeen met de afgelegde afstand gedurende een periode van minstens twee seconden;

Buiten agglomeratie, moeten de voertuigen of combinatie van voertuigen van meer dan 3.5 ton of meer dan 7 m lang een minimale afstand naleven van 50 m. Op de wegeninfrastructuur waarvan de uitbating bijzondere risico’s kan inhouden (bv. tunnels), kan een grotere veiligheidsafstand opgelegd worden door de politionele overheid.

Minimale veiligheidsafstand in functie van de snelheid:

  • 50 km/u: 28 m
  • 90 km/u: 50 m
  • 110 km/u: 62 m
  • 130 km/u: 73 m

Veiligheidsgordels

De Franse overheid gaat de controles op de wegen opvoeren. Het niet dragen van de veiligheidsgordel is een 4e graads-overtreding en wordt bestraft met een forfaitaire boete van €135.
De verkeerscontroleurs kunnen voor iedere inzittende die geen veiligheidsgordel draagt een bekeuring uitschrijven.

Laatst bijgewerkt op: 26/12/2018