Share

Er is verwarring ontstaan over de nieuwe regels omtrent de hulpkoppeling voor aanhangwagens onder de 750 kg, die sinds 1 mei 2009 van kracht zijn.

Conform Europese richtlijnen heeft de Nederlandse overheid het voertuigreglement gewijzigd en gesteld dat een hulpkoppeling voor aanhangers met een maximum massa tot 750 kg niet langer verplicht is.

Maar als er wél een hulpkoppeling aanwezig is, dan is men bij wet verplicht om deze op de juiste manier te gebruiken.

Bovenstaande regels zijn op z’n minst vreemd te noemen, temeer daar de eigenaar of bestuurder van het trekkend voertuig te allen tijde verantwoordelijk is voor de veiligheid van de aanhanger.
Als deze, zonder hulpkoppelingskabel, losschiet van de auto en er ontstaat schade, dan kan er ook discussie ontstaan met de verzekeringsmaatschappij. De eigenaar van de aanhangwagen heeft immers bewust afgezien van montage van een hulpkoppeling (of eigenhandig verwijderd) en neemt daarmee een risico.

Het enige juiste advies lijkt dan ook om toch een hulpkoppeling te monteren én om deze altijd op de juiste manier te gebruiken. Controleert u dan ook of de auto is voorzien van correcte bevestigingsmogelijkheden. Voor aanhangwagens boven de 750 kg is niets veranderd en geldt dat deze moeten zijn voorzien van een losbreekreminrichting.

Bron: aanhangershop.nl